Cappuccino

A classic Italian drink! A combination of ⅓ cafe ⅓ water and ⅓ greasy fresh milk flavored with a cloudy foam.

 


50,000 55,000 
Xóa

Cappuccino

Một thức uống cổ điển của người Ý! Là sự kết hợp của ⅓ cafe ⅓ nước và ⅓ sữa tươi béo ngậy đậm đà vị cùng với lớp bọt bồng bềnh như mây.

 


50,000 55,000 
Xóa

Menu